Huỳnh Tâm đi một vòng miền Đông Pháp Quốc, từ đất liền đến hải đảo, ngày 27 tháng 6 đến 4 tháng 7 năm 2015.
Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét