Văn Hóa Brocante (Nhiếp Ảnh Gia Huỳnh Tâm)


Mỗi năm vào tuần đầu tiên của tháng Mười thời tiết còn ấm áp, đang chờ toàn Âu Châu tổ chức hai ngày brocante (bán đồ cũ).